This post is also available in: enEnglish

برنامه کشاورز خویش فرمای استان آلبرتا

برنامه کاندید مهاجرت استان آلبرتا و کشاورزی و جنگلداری استان آلبرتا ، درخواست های کشاورزان خویش فرمایی را بررسی می کند تا کاندیداهایی را برگزیند که بهترین فرصت های رشد مرتبط با اهداف صنعت غذایی کشاورزی را بر اساس گزارشات و آمار را نشان دهد.

برای این که واجد شرایط برنامه کشاورز خویش فرمای استان آلبرتا تلقی شوید از شما خواسته می شود لیست معیارهای زیر را برآورده ساخته و شما می بایستی :

  • شواهدی نشان دهید که دارای مهارت های اداره مزرعه بوده و اسنادی ارائه دهید که خلاصه رئوس زیر را نشان دهد : موقعیت مالی کنونی/ مزرعه تجاری ؛ تحصیل ، آموزش و تجربه کاری مرتبط با بازرگانی و کشاورزی 
  • طرح تجاری پیشنهادی برای کشاورزی در استان آلبرتا را ارائه دهید که طرح تجاری و سرمایه گذاری تان از جمله تحقیقی که شخصا در استان انجام داده اید را به تفصیل شرح دهد.

اگر قابل اجرا باشد اسنادی از اداره مزرعه تان از موسسه مالی کانادایی ارائه دهید

  • در حال حاضر منابع مالی کافی برای اداره تولیدی کشاورزی عمده وپایدار در اختیار داشته باشید
  • اسنادی ارائه دهید که ثابت کند دارای حداقل ٥٠٠٠٠٠دلار کانادا هستید یا به آن دسترسی دارید
  • حداقل ٥٠٠٠٠٠دلار نقد / دارائی خالص در فعالیت کشاورزی در استان سرمایه گذاری کنید
  • آماده باشید کارگران کانادایی یا سکنه دائمی را استخدام کنید و یا در صورت خرید کسب و کار کارگرانی را استخدام کنید
  • ثابت کنید طبق استانداردهای معیار زبان کانادایی دارای مهارت های زبانی کافی هستید
  • قصد داشته باشید به شکل دائمی در استان سکونت کنید.

برای یادگیری و رشد به عنوان کشاورز تولیدی ،می توانید از منابع فراوانی در استان  کمک بگیرید. برای کسب اطلاعات عملی درباره کشاورزی در استان  و منابع مفید می توانید با وزارت کشاورزی و جنگلداری تماس بگیرید تا آغاز کار به عنوان کارآفرین کشاورزی تسهیل گردد.

می توانید با متخصصان مهاجرت ما برای مشورت درباره براه اندازی کسب و کار در هر یک از استان  های کانادا صحبت کنید ما مشاورین مهاجرتی با دانش ، حضور ذهن خوب و توجه به جزئیاتی در اختیار داریم که روند درخواست تان را بدون اشکال و موفق تر می سازند.

Share this with friends

This post is also available in: enEnglish