This post is also available in: English

درخواست برای مهاجرت به کانادا طبق دلایل بشر دوستانه و محبت آميز

کانادا با توجه به شرایط خاص برای کسانی که معمولا به عنوان واجد شرایط اقامت دائم مورد توجه قرار نگرفته اند برای مهاجرت به ” دلایل بشر دوستانه و محبت آميز ” اجازه صادر می کند. ما در تیم ۱۲۳ ویزا در زمینه کمک به بسیاری از مردم برای مهاجرت به دلایل “بشردوستانه و محبت آميز ” دارای تخصص می باشیم.

درخواست های مربوط به افراد با شرایط استثنایی طبق عوامل زیر بازبینی و مورد بررسی قرار می گیرند:

 • چگونگی اقامت متقاضی در کانادا
 • آیا در کانادا روابط خانوادگی پایدار و نزدیک وجود دارد
 • رفاه هر بچه ای که درگیر با پرونده است
 • عواقب منع ورود به کانادا

زمینه های بشردوستانه و محبت آميز – قوانین و محدودیت ها

 • متقاضیان اقامت موقت ممکن است برای ورود به کانادا تحت پوشش”عوامل بشر دوستانه و محبت آميز ” قرار نمی گیرند و توجه خاص به ویزاهای اقامت دائم در کانادا یا خارج می شود.
 • تنها یک مورد درخواست بشردوستانه و محبت آميز در یک زمان می تاند فعال باشد.
 • زمینه های بشردوستانه و محبت آميز شامل از آزار و اذیت، ریسک زندگی، درمان و مجازات بی رحمانه و غیر عادی که تحت شرایط شرایط پناهندگی هستند نمی شود.
 • اگر شما قبلا درخواست پناهندگی ارائه کرده اید، ممکن است برای زمینه های بشردوستانه و محبت آميز مورد توجه قرار نگیرید مگر اینکه ادعای پناهندگی خود را قبل از جلسه خود با اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا پس بگیرید.
 • اگر شما در ۱۲ ماه گذشته یک تصمیم منفی از IRB دریافت کرده اید، ممکن است برای زمینه های بشردوستانه و محبت آميز درخواست نکنید مگر اینکه رفاه کودکان مورد رسیدگی در معرض خطر قرار بگیرد یا دسترسی به مراقبت های بهداشتی مناسب در وطن تان برای یکی از وابستگانتان که دارای یک وضعیت پزشکی جدی است وجود نداشته باشد.

اتباع خارجی منتخب

اگر شما به صورت “ورود غیرعادی” به کانادا وارد شده اید و به عنوان یک مهاجر خارجی شناخته شده اید، ممکن است پنج سال پس از موارد زیر برای زمینه های بشردوستانه و محبت آميز  درخواست نکنید:

 • روزی که شما به عنوان تابعه خارجی تعیین شده بودید
 • تصمیم نهایی منفی در مورد درخواست پناهندگی خود را از IRB دریافت کردید
 • در رابطه با ارزیابی ریسک پیش از تعلیق، تصمیم منفی دریافت کردید

درخواست شما برای “زمینه های بشردوستانه و محبت آميز ” به حالت تعلیق در خواهد آمد اگر پنج سال بعد از تاریخ تعیین شده شما به عنوان یک تابعه خارجی تعیین شده یا تصمیم منفی از IRB دریافت کرده و یا ارزیابی ریسک پیش از تعلیق منفی را دریافت کرده باشید.

دستورالعمل های حذفی

اگر دستورالعمل حذف صادر شده توسط کانادا (اگر هیچ یک از محدودیت های ذکر شده وجود نداشته باشد)، شما ممکن است مجاز به درخواست در زمینه های بشردوستانه و محبت آميز  باشید.

درخواست برای زمینه های بشردوستانه و محبت آميز ، به این معنا نیست که دستورالعمل حذف هنوز وجود ندارد، بلکه درخواست شما ممکن است هنوز هم بررسی شود حتی اگر مجبور به ترک کانادا شوید. شما باید در طول این زمان اطلاعات خود را در مورد درخواست به روز نگه دارید.

قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگان (S. C. 2001, c. 27) تحت ملاحظات بشر دوستانه و محبت آميز  بیان می کند:

” ۶۵در تقاضا تحت ماده ۶۳ (۱) یا (۲) با توجه به درخواست بر اساس عضویت در طبقه خانواده، ادارۀ امداد مهاجرت ممکن است ملاحظات بشردوستانه و محبت آميز  را در نظر نگیرد، مگر اینکه تصمیم گرفته باشد که تبعه خارجی عضو رده خانواده بوده و اینه حامی آنها یک حامی در معنای مقررات باشد.”

This post is also available in: English