This post is also available in: English

مهاجرت خارج از کانادا به عنوان پناهنده یا “فرد محافظت شده

کانادا مدتهاست که کشوری امن برای پناهجویان بر اساس قوانین بشردوستانه افراد آواره و آزار و اذیت شده خارج از کانادا، که باید میهن خود را ترک کنند شناخته شده است. پناهندگان کنوانسیون خارج از کشور و اشخاص حمایتی بشر دوستانه در در کشور پناهنده شده ممکن است اسکان مجدد خود را از طریق دولت فدرال یا گروه های خصوصی در صورت لزوم داشته باشند و یا بتوانند با وجوه کافی برای حمایت از خود داشته باشند . حامیان برای پیدا کردن محل زندگی، ارائه غذا و لباس، حمایت احساسی، مالی و همچنین کمک به آنها برای ایجاد خانه در جامعه کمک می کنند.

گزینه ها برای حمایت از پناهندگان کنوانسیون عبارتند از: پناهندگان مورد حمایت دولت کانادا، پناهندگان مورد حمایت گروهی از مردم یا سازمان خصوصی و یا ترکیبی از هر دو گروه.

مهاجرت به عنوان یک پناهنده کنوانسیون یا “شخص نیازمند به حفاظت” از شرایط خارج از کانادا باید در هنگام درخواست از خارج از کشور کانادا بایستی انجام شود. پناهندگان از نظر امنیت و بهداشت چک میشوند.

اگر شرایط زیر وجود داشته باشد، شما نمی توانید وضعیت پناهندگی در کانادا را بدست آورید:

  • در کشور دیگری که می توانید به آن بازگردید، کنوانسیون قبلا به شما پناهندگی داده باشد.
  • قبلا به شما “وضعیت محافظت شده” در کانادا اعطا شده باشد.
  • شما در مرز بین کانادا و ایالات متحده وارد کانادا شده باشید.
  • شما به دلایل امنیتی، پیشینه کیفری یا نقض حقوق بشر مجاز به درخواست پناهندگی به کشور نباشید یا تحت نظم حذف قرار داشته باشید.
  • در حال حاضر ادعای وضعیت پناهندگی را مطرح کرده اید که از جانب IRB غیرمجاز یا رد شده است.
  • شما قبلا درخواست پناهندگی کرده و رها شده باشید یا آن را رها کرده باشید.

تیم ۱۲۳ ویزا به صدها پناهجو برای مهاجرت به کانادا یاری رسانده و بسیاری از موارد خارج از کانادا بوده است. ما کاملا با تمام فرآیند و کارهای مربوط به امور اداری آشنا هستیم و علاقه مندیم که جهت ارائه درخواست  حرفه ای برای رسیدن به بهترین نتایج به شما یاری برسانیم.

This post is also available in: English